BĚLÁ POD BEZDĚZEM

Čtyřkřídlý renesanční zámek nad potokem Bělá, úzce spjatý s dějinami hradu Bezděz.

Postaven ve druhé polovině 16. století na základech staré tvrze. Stavba přizpůsobená tvaru kamenného ostrohu má nepravidelnou čtyřkřídlou dispozici s ústředním nádvořím. Nejstarší část zámku, kterou nechal vystavět Hynek z Dubé jako středisko svého panství, má v prvním patře dvě zachované místnosti s dřevěnými, renesančně malovanými stropy.

Asi v letech 1586-1615 vzniklo severní křídlo s arkádami a arkýřem v nádvoří. V arkýři je dřevěný vyřezávaný strop s erby stavebníků Bohuchvala Berky z Dubé a jeho manželky Marie Kateřiny Slavatové s letopočtem dostavby 1615. Poslední část zámku, jižní arkádové křídlo, byla dokončena do roku 1620. Berkové zahájili i výstavbu kaple, tu však již dokončili další majitelé, Valdštejnové, kterým patřilo bělské panství až do roku 1945.

Na konci 17. století byl celý zámek barokně upraven. Po polovině 18. století využil hrabě Vincenc zámek pro manufakturní dílny textilní a kovotepecké. Ty však byly v roce 1789 zrušeny a zámek po nutných opravách opět sloužil vrchnosti. Po opuštění v roce 1905 byl přestavěn na byty úředníků valdštejnských statků a v části umístěno městské muzeum.