Čáslav

Královské město Čáslav založil v Čáslavské kotlině kolem r. 1260 Přemysl Otakar II. Na jižním obvodu města se zachovaly hradby s Otakarovou baštou z přelomu 13. a 14. stol. Kostel sv. Petra a Pavla ze 14. stol. regotizoval v I. 1908-11 K. Hilbert. Pozdně barokní radnice od J. J. Wircha z roku 1766. Na náměstí pomník Jana Žižky od J. V. Myslbeka z roku 1881. Rodiště hudebníků J. L. Dusíka (1761) a Fr. J. Dusíka (1766), básníka L. Quise (1846 až 1913). spisovatele a novináře R. Těsnohlídka (1882- 1828) a básníka J. Mahena (1882 -1939).