Jičín

Letovisko na řece Cidlině v Jičínské pahorkatině. Městská památková rezervace. Brána do Českého ráje. Město založeno kolem r. 1300. Zčásti zachované gotické hradby ze 14. stol. s pozdně gotickou Valdickou bránou z l.1568-70. Renesanční zámek přestavěn v l. 1624-33 raně barokně. Při zámku kostel sv. Jakuba založený kolem roku 1627, s freskami V. Kramolína (1770). Na námestí renesanční, raně barokní a empírové domy. V 17. stol. postavena jezuitská kolej a jezuitské gymnazium. Nejstarší Husův pomník v Čechách od A. Suchardy (1872). Čtyřřadá lipová alej spojuje město s chráněným parkem Libosadem s lodžií z let 1632-34 od N. Sebregondiho. Rodiště spisovatele J. S. Kubína 1864 -1965 a chirurga 0. Kukuly(1867-1925).


  náměstí


    

kostel sv. Ignáce   kostel sv. Jakuba


   Valdická brána