Karlštejn

Monumentální hrad, národní kulturní památka. Vybudován Karlem IV. v I. 1348-57 k zabezpečení říšských korunovačních klenotů. Na počátku 16. stol. přistavěno purkrabství a v I. 1887-96 hrad restaurován podle návrhu arch. B. Schmidta a J. Mockera. Z původního zařízení hradu se zachovala táflovaná ložnice Karla IV. Kaple P. Marie ve střední věži je vyzdobena souborem gotických maleb. K ní přiléhá kaple sv. Kateřiny se stěnami zdobenými polodrahokamy, kdysi soukromá oratoř Císaře. Velká kaple sv. Kříže se stěnami vykládanými polodrahokamy a souborem 127 obrazů svetců od mistra Theodorika 1357-65). Oltář je prací Tomáše z Modeny. Ve schránce ve zdi byly uloženy korunovační klenoty.