Kolín

Průmyslové centrum Polabí na rozhraní Českobrodské tabule a Nymburské kotliny, historické jádro města od r. 1989 městskou památkovou rezervací. Založeno jako královské město kolem roku 1257 Přemyslem Otakarem II. Středověký hrad byl v 18. a 19. stol. přestavěn na pivovar. Gotický kostel sv. Bartoloměje z 2. poloviny 13.stol.doplnil v l.1360-78 Petr Parléř vysokým katedrálním chórem. V I. 1905-10 chrám renovoval L. Labler. Raně barokní kapucínský klášter s kostelem Nejsvětější Trojice (1667-71). Nová radnice ve stylu české renesance z r. 1887 (J. Vejrych, J. Zeyer). Rodiště rybníkáře Jakuba Krčína z Jelčan (1535- 1604), básníka , S. Machara (1864-1942), spisovatele K. Legera (1859- 1934), literárního historika a dramatika ). Fischera (1883- 1938), malířů R. Kremličky (1886 -1932) a Radimského (1867- 1946) a fotografa J. Funka (1896 -1945).


         


kostel sv. Bartoloměje