KOSMONOSY

Původně renesanční zámek, později zásadně barokně přestavěný a částečně klasicistně upravený.

První historické zprávy o Kosmonosích pocházejí z roku 1186, kdy ves náležela klášteru svatomářských křížovníků. Vznik tvrze není objasněn, víme jen, že okolo roku 1571 ji obnovil Adam Krajíř z Krajku. Snad už tehdy získala podobu renesančního zámku, rozšířeného a upraveného počátkem 17. století za Georga Friedricha von Hohenlohe. V polovině 17. století koupil Švédy vydrancované panství rod Černínů z Chudenic. Za Heřmana Jakuba Černína byl na přelomu 17. a 18. století na místě rozpadlého starého zámku vystavěn nákladný nový barokní zámek podle návrhu G. B. Alliprandiho.

Zámek je čtyřkřídlá jednopatrová budova se středním a nárožími rizality ve východním křídle. Jediný prostor zachovalý v původní podobě je tzv. zrcadlový hudební sál s malovanou výzdobou stěn i stropů. Mirbachové zahájili roku 1804 klasicistní přestavbu, která však nebyla dokončena. Upraveno bylo jižní křídlo a polovina křídla vstupního a zadního. Zámek tak dnes umožňuje učebnicově názorné srovnání pojetí fasád obou stylových období. Kolem zámku bývala obora a anglický park.