Kutná Hora

Starobylé město na rozhraní kutnohorské plošiny a čáslavské kotliny nad řekou Vrchlicí, městská památková rezervace. Původně hornická osada z 2. poloviny 13. stol. Královské horní město vyrostlo při bohatých nalezištích stříbrných rud v poslední třetině 3. stol. Z té doby pochazí Vlašský dvůr (původně mincovna) a královský palác. Gotické opevnění ze 14. a 15. stol. se částečně zachovalo na severním a východním okraji historického jádra. Krásnou gotickou architekturou i bohatým vnitřním vybavením vyniká chrám sv. Barbory, patronky horníků , založený hutí Petra Parléře r. 1380. Koncem 19. stol. kostel renovoval J. Mocker a Lábler. Gotický arciděkanský kostel sv. Jakuba z l.1330-1420, kostel Panny Marie na Náměti z konce 14. stol., obnovený v l. 1886-87 (ing. J. Šebek). Barokní kostel sv. Jana Nepomuckého z I. 1734-50 (F. M. Kaňka) s freskami F. X. Balka a J. J. Redelmayera (1752). Z městských domů jsou nejcennější Kamenný dům (čp. 183) z let 1485-95 a Knížecí dům (čp. 377) z doby kolem r. 1500. Rodiště renesančního básníka Mikuláše Dačického z Heslova (1555 až 1626), dramatika J. K. Tyla (1808 az 1856), historika J. E. Vocela (1803 az 1871), spisovatelky G. Preissové (1862- 1946) a malíře F. Jeneweina {1857-1905). 

chrám sv. Barbory


  jezuitská kolej


kamenná kašna 


  kostnice


Vlašský dvůr 


  Voršilský klášter