Litoměřice

Průmyslové středisko při soutoku Ohře s Labem v Terezínské kotlině, jádro města je městská památková rezervace. V 9. stol. hradiště slovanského kmene Lutoměriců, v 11. stol. knížecí hrad s kapitulou (r.1057), r.1228 založeno královské město. Gotické hradby a parkány ze 14. až 16. stol. se dochovaly na celém obvodu vnitřního města. Královský hrad (připomínaný k r. 1359) byl v l. 1767 až 1786 přestavěn na pivovar. Katedrála sv. Štěpána, původně románská bazilika uváděná již v letech 1057-58, dostala dnešní raně barokní podobu v l. 1663-80 (B. Spineta, D. Orsi, G. Broggio). V interiéru je několik obrazů od K. Škréty a deskový obraz sv. Antonína od L. Cranacha st. Na stavební činnosti v Litoměřicích se významně podílel český architekt 0. Broggio (1670 -1742), představitel dynamického baroka. Přestavěl farní chrám Všech svatých, dominikanský kostel sv. Jakuba, nově postavil kapli sv. Václava a jezuitský kostel zvěstování P. Marie s jezuitskou rezidencí a seminářem. Ve městě renesanční radnice z I. 1537-39 a řada zachovaných renesančních a barokních měšťanských domů. Pamětní síň K. H. Máchy, který zde bydlel a r. 1836 zemřel.náměstí


radnice 


dóm