Mělník

Město nedaleko soutoku Labe s Vltavou, vinařské centrum. V 9. a 10. stol. hradiště Pšov, středisko slovanskeho kmene Pšovanů. Hrad ze 13. stol. přestavěn na zámek, v polovině 16. stol. rozšířen o renesanční křídlo s arkádami, později barokně upravován. Z původního gotického opevnění se zachovala část hradeb a Pražská brána (kolem r. 1500). Gotický chrám sv. Petra a Pavla zrestauroval v I. 1911-13 K. Hilbert. V zámku expozice českého vinařství a dětských kočárků. V Pražské ulici stojí kostel sv. Ludmily z r. 1585, přestavěný roku 1683 a se zvonicí postavenou roku 1906 podle modelu z národopisné výstavy v Praze. V domě cp. 84 se narodil básník V. Dyk (1877-1931).


  chrám sv. Petra a Pavla


 


  pohled na zámek


náměstí 


   kostel sv. Ludmily, v popředí dřevěná zvonice


soutok Labe a Vltavy