Mladá Boleslav

Město s tradiční výrobou automobilů na rozhraní Středojizerské tabule a Turnovské pahorkatiny. V r. 1600 povýšeno na královské město. Mohutný gotický hrad přestavěn po požáru v r. 1555 na renesančni zámek, v I. 1752-83 na kasárna, dnes sídlo muzea. Renesančni stará radnice z let 1544-54. Barokně upravený kostel Nanebevzetí P. Marie z poč. 15. stol. a barokní kostel sv. Jana Nepomuckého z r. 1727. Renesanční bratrský sbor z I. 1544-54 dnes slouži kulturním účelům.   hrad


kostel sv. Havla   


   radnice