NELAHOZEVES

Mimořádná hodnota zámku Nelahozeves spočívá v čistotě jeho renesančního stylu, která je výsledkem skutečnosti, že zámek jako novostavba nemusel respektovat starší objekty, ani sám nebyl v exteriérech významněji přestavován. Monumentální trojkřídlý zámek nechali vystavět Florián Gryspek z Grysbachu a po něm jeho syn Blažej v letech 1552-1614, a to ve třech fázích (východní křídlo, severní a západní křídlo, jižní trakt s bastionovými rizality spojenými zdí).

Za třicetileté války získali vyrabovaný zámek Lobkovicové. Od té doby však už nesloužil jako šlechtické sídlo, což sice vedlo k nevalné údržbě, na druhé straně však zřejmě i k zachování původního vzhledu bez zásadnějších přestaveb. Rozsáhlejší opravy v roce 1910 už braly ohled na hodnotu historické architektury. V poválečné době byly na vyvlastněný zámek soustředěny lobkovické sbírky ze zámku Roudnice nad Labem, zabraného armádou.