VELTRUSY

Reprezentativní venkovské sídlo hrabat Chotků v pozdně barokním slohu v cenném a rozsáhlém parku s řadou romantických staveb.

Panství Veltrusy vystřídalo mnohokrát majitele a než je roku 1698 získali sňatkem Chotkové, nebylo zde panské sídlo. Václav Antonín Chotek zahájil roku 1717 na ostrově mezi dvěma rameny Vltavy stavbu nového barokního zámku pro letní pobyt. Původně mělo jít o malý letohrádek, nakonec se však projekt rozrostl na reprezentativní komplex budov obklopujících čestný dvůr. Rudolf Chotek roku 1764 prodloužil křídla zámecké budovy a interiéry nechal rokokově vyzdobit, čímž byl stavební vývoj zámku ukončen. Nechybí ani hodnotné alegorické fresky rakouského malíře J. Pichlera.

Mimořádně cenný je i zdejší velký (116 ha) přírodně krajinářský park pokračující lužním lesem a oborou (celkem 300 ha). Původní francouzský park v okolí zámku zanikl a byl za Jana Rudolfa Chotka (stavebníka zámku Kačina) přetvořen nizozemským zahradníkem R. van der Schottem v anglickém stylu.

Roku 1754 zde hrabě Rudolf Chotek uspořádál "velký trh tovarů Království českého", předchůdce pozdějších pražských vzorkových veletrhů. Sjeli se na něj obchodníci z celé Evropy a navštívila jej i císařovna Marie Terezie.