ČASTOLOVICE

Hodnotný renesanční zámek na místě vodní tvrze na soutoku říček Bělé a Kněžné v rozsáhlém parku s proslulým chovem bílých jelenů.

Původní tvrz pánů z Častolovic pocházela ze 13. století. Přesné údaje o založení však chybí a roku 1577 už se tvrz uvádí jako pustá. Pozdější majitelé panství, Oppersdorfové, vybudovali v době mezi rokem 1588 - 1615 na místě tvrze nové renesanční sídlo. Zámek byl tehdy komplexem dvou samostatných budov půdorysu U, z nichž vyšší byla panským sídlem, protější nižší hospodářskou částí. V hlavní budově se zachovaly nástěnné malby a v krásných renesančních interiérech bohatě zdobené kazetové stropy s výjevy ze Starého zákona. Době stavby odpovídají i masivní arkády v nádvoří s bosovanými pilíři v přízemí a hladkými v patře.

V letech 1625 - 1630 žil na zámku v Častolovicích významný český historik, jezuita Bohuslav Balbín. Jezdíval sem již jako student a právě zde vykonal svou první misionářskou praxi.

Dalšími významnými držiteli častolovického panství byli od roku 1694 Šternberkové. Zde žil jeden z nejznámějších tohoto rodu, osvícenec a vlastenec hrabě František Josef ze Šternberka. Za tohoto majitele navštěvoval Častolovice i Josef Dobrovský.

V letech 1858 - 1874, nechal Jaroslav ze Šternberka v duchu tehdy módního slohu zámek neogoticky přestavět. Původně renesanční stavební jádro včetně arkád zakryla honosná pseudogotická fasáda, byly vybudovány nárožní věžičky, přibyly dekorativní arkýře, balkony a nová okna. Vnitřní vzácnou výzdobu přestavba naštěstí nezasáhla. Poslední úprava, kterou provedl Leopold ze Šternberka na počátku 20. století podle projektu známého vídeňského architekta H. Walchera z Moltheimu, se pokusila vcelku úspěšně vrátit zámek původnímu renesančnímu stylu. Na průčelí byla obnovena sgrafita ze 17. století a odkryty vzácné figurální fresky ukryté pod omítkami a zobrazující příběhy z římských dějin.K původním prostorám se řadí i zámecká kaple, jejiž výzdoba byla bohužel značně znehodnocena necitlivým restaurátorským zásahem v roce 1917.

Zámek stojí ve čtyřicetihektarovém anglickém parku založeném v 19. století, v němž lze spatřit i zdejší pozoruhodnost - stádo bílých jelenů.