Chrudim

Průmyslové středisko v Chrudimské tabuli. Město založil kolem roku 1260 Přemysl Otakar II. a počátkem 14. stol. se stalo královským věnným městem. Gotický arciděkanský kostel Nanebevzetí P. Marie v l. 1850-80 značně upraven Fr. Schmoranzem. Nedaleko barokní kapucínský klášter s kostelem sv. Josefa z I. 1656-65. Na náměstí barokni morový sloup z I. 1719-34. Řada gotických, renesančnich a barokních mešťanských domů, z nichž nejznámějši je renesanční Mydlářovský dům z I. 1573-77 s věží. Zbytky městského opevnění, barokně upravená stará radnice z r. 1560, nová barokní radnice z 18. stol. Mimo centrum gotické kostely sv. Michala (počátek 16. stol.), sv. Kateřiny (2. pol. 14. stol.) a sv. Kříže (14. stol.). Rodiště právníka Viktorina Kornela ze Všehrd (1460 az 1520), iluminátora M. Radouse [kolem 1550- 1631), dramatika J. N. Štěpánka (1783- 1844) a vynálezce lodního šroubu J. Ressela (1793- 1857).kostel nanebevzetí Panny Marie


Mydlářovský dům, kostel nanebevzetí Panny Marie


Resselovo náměstí


Stará radnice