DOUDLEBY NAD ORLICÍ

Půvabný, převážně renesanční zámek s pozoruhodnou sgrafitovou výzdobou v podhůří Orlických hor při soutoku Divoké Orlice a říčky Zdobnice.

Zámek ve staré obci Doudleby, založené v 10. století Slavníkovci, je čtyřkřídlá jednopatrová budova s arkádovým nádvořím a patrovou pavlačí. Mikuláš starší z Bubna jej nechal vystavět na místě staré tzv. Kamenné tvrze mezi léty 1585 a 1590. Za Jindřicha Jana z Bubna kolem roku 1630 bylo jednoduché vnitřní nádvoří obklopeno arkádami, v jejichž prvním patře je dnes krytá chodba. Bohatou a neobvyklou sgrafitovou výzdobu překryly při této a následující přestavbě hladké omítky.

Další, tentokrát raně barokní úprava následovala koncem 17. století za Františka Adama z Bubna. Rizality a vikýře byly při ní vybaveny novými štíty, na hlavní trakt přistavěna barokní věžička a vstupní průjezd opatřen novými portály. Zámecké interiéry vyzdobila štukatura a četné figurální malby inspirované antickým Řeckem. Předlohami byly nejspíše grafické listy německých a nizozemských umělců 17. století. Cennou součástí interiéru jsou dochovaná raně barokní kamna z roku 1690, na kterých jsou jednotlivé kachle opatřeny erby pánů z Bubna.

Zámek byl citlivě restaurován roku 1886. Získal tak dnešní vzhled, který je spojením cenné a neobvyklé renesanční sgrafitové výzdoby vnějších i nádvorních fasád s ponechanými barokními prvky. Restauraci výzdoby dovršilo odkrytí maleb v interiérech v padesátých letech 20. století. Počátkem 19. století byl zřízen okolo zámku anglický park. V restituci se zámek vrátil do majeku rodu svých zakladatelů, zůstal však přístupný veřejnosti a kromě historických interiérů je v něm i expozice lovectví.