Litomyšl

Průmyslové a hospodářské středisko, městská památková rezervace na říčce Loučné v Loučenské tabuli. Původně pomezní osada s hradem, ležící na území Slavníkovců při celní hradské cestě. Před r. 1150 založen klášter premonstrátů, za Přemysla Otakara II. r. 1259 povýšena na město. Roku 1567 získal Litomyšl Vratislav z Pernštejna, který tu vybudoval reprezentativní rodové sídlo. Pod vedením císařských stavitelů G. B. Aostalliho a U. Aostalliho dal v l. 1568-81 na místě hradu vybudovat monumentální renesanční zámek. V zámku bylo r. 1795 zřízeno divadlo, jehož vybavení se dodnes zachovalo. Kolem zámku zahrada s přírodním divadlem. Ve městě augustiniánský klášter s gotickým kostelem Povýšení sv. Kříže, několikrát upravovaným. Barokní budovu děkanství vystavěl po požáru v l. 1758-63 J. Béba. Nad městem piaristická kolej z r. 1640 s barokním kostelem Nalezení sv. Kříže z I. 1714-26 podle plánu G. A. Alliprandiho. Raně barokní hřbitovní kostel sv. Anny z I. 1670-72. Protáhlé náměstí s řadou renesančních, barokních a empírových mešťanských domů s podloubími, gotická radnice upravena v 18. stol., morový sloup z r. 1716. Proti zámku zámecký pivovar -rodný dům B. Smetany. Rodiště politika F. I. Braunera (1810-80), malíře J. Mařáka (1832 -1899) a literárního vědce A. Nováka. Pomníky B. Smetany od J. Štursy (1924) a A. Jiráska od V. Makovskeho (1959).zámek v zimě


piaristický chrám


kostel povýšení svatého kříže