Moravská Třebová

Městská památková rezervace v Moravskotřebovské pahorkatině. Zámek v 17. stol. přestavěn ve sIohu vrcholné italské renesance. Ve městě renesanční stará škola, renesanční radnice s věží bez základů, morový sloup z I. 1717 až 1720, řada pozdně gotických a renesančních domů a část opevnění s okrouhlými baštami.  morový sloup