Náchod

Město v údolí Metuje v Náchodské vrchovině založeno před rokem 1254 na obchodní cestě do KIadska. Nad městem původní raně gotický hrad ze 13. stol. přestavěn v l. 1566 - 1614 na renesanční zámek a v l. 1650-59 rozšíren C. Luragem raně barokně. Kolem zámku francouzská zahrada z poloviny 18. stol., anglický park z 19. stol. a vojenský hřbitůvek obětí bitvy v rakousko-pruské válce (27. 6. 1866). Na náměstí barokní stará radnice od C. Luraga (1637-59), barokní děkanství z r. 1727, gotický kostel sv. Vavřince přestavěný v l. 1570-80 Vlachem Baltasarem, barokní mariánský sloup z r. 1695, sousoší Nejsvětější Trojice ze začátku 18. stol., kašna z pol. 19. stol., novorenesanční nová radnice se sgrafity podle kartonu Mikoláše Alše a secesni hotel Beránek s divadlem (A. Čenský, 1904) s malbami K. Klusáčka a J. Weniga a oponou od M. Alše. V zámku cenný mobiliář, sbírka gobelínů a galerie.zámek