OPOČNO

Jeden z našich nejvýznamnějších zámků s bohatou stavební i kulturní historií, stojící na opukovém ostrohu při stejnojmenném městě.

Na místě dnešního zámku stával pomezní hrádek střežící obchodní stezku do Kladska, zmiňovaný v Kosmově kronice již v roce 1068. Ve 14. století byl na jeho místě vybudován gotický hrad. Ten byl v husitské době dobyt orebity a pobořen.

Na jeho místě vystavěl Vilém Trčka z Lípy v letech 1560 - 1567 monumentální renesanční zámek, který se stal správním centrem rozsáhlého opočenského panství. Hlavní trojkřídlá budova uzavírá ze tří stran jedno z nejkrásnějších arkádových nádvoří u nás, které zůstalo na čtvrté straně otevřeno vyhlídkovou terasou do údolí. V Čechách neobvyklé subtilní sloupky arkád svědčí o souvislosti s moravskými zámky. Opočno bylo svědkem významných historicko-politických událostí a poddanských rebelií. V roce 1628 bylo ohniskem selského povstání. Po roce1635 dal císař Ferdinand ll. konfiskované panství do zástavy bratrům Rudolfovi a Jeronýmovi Colloredům z Walsee. V následujícím roce získal tento rod opočenské panství dědičně.

Po požáru zámku koncem 17. století proběhla barokní úprava, později, okolo roku 1820, ještě další úpravy empírové. Podstata stavby však zůstala zachována ve své původní renesanční podobě. Na počátku 20. století však historizující úpravy znehodnotily některé interiéry. Renesanční zahrada z trčkovského období byla roku 1820 upravena a rozšířena o velkorysou krajinářskou úpravu údolí pod zámkem s vodními plochami v anglickém romantickém duchu. Na opočenském zámku je vzácná kolekce umělecky hodnotných obrazů, knihovna rozšiřovaná o cenné svazky ještě za posledního soukromého držitele zámku Josefa Colloredo-Mansfelda. Hodnotný je i renesanční a barokní mobiliář a zdejší sbírka zbraní patří k největším u nás.