POTŠTEJN - zámek

Barokní zámek postavený náhradou za zbořený hrad.

Zámek Potštejn si nechal postavit hrabě Jan Ludvík Harbuval de Chamaré v letech 1749 - 1755 podle vlastního návrhu jako náhradu za zpustlý starý hrad. Zámek sloužil jako rodinné sídlo a také pro potřeby úřednictva přilehlé manufaktury. Je to barokní jednopatrová budova s malým středovým nádvořím. V průčelí nad vstupní branou s balkonem jsou erby rodu Chamaré a Dobřenských. Hlavní slavnostní sál se štukovým stropem je obložen umělým mramorem. Vlastní zámek je obklopen hospodářskými budovami, mezi něž patří i palírna a zrušený pivovar. V roce 1898 byl u zámku zřízen park, na jehož stavbu bylo použito kamene z nedalekého hradu Velešova. Zámek stejně jako bývalý hrad Potštejn byl dějištěm Jiráskova Pokladu.