RATIBOŘICE

Půvabný lovecký zámeček v údolí řeky Úpy s mlýnem a Starým bělidlem, jež zná snad každý díky knize Babička od Boženy Němcové.

Letní sídlo náchodského panství v Ratibořicích vzniklo na místě zaniklé středověké tvrze. Nevelký, raně barokní zámeček si nechal postavit počátkem 18. století Lorenzo Piccolomini. V roce 1708 získal náchodské panství otec Kateřiny Vilemíny kněžny Zaháňské. Známá "paní kněžna" z Babičky Boženy Němcové nechala zámeček klasicistně upravit zejména uvnitř, zatímco na fasádách je ještě jasně patrný starší styl. Současně s úpravou zámečku vznikly i zahradní pavilony čistě klasicistních forem a celé údolí bylo v duchu dobové módy parkově upraveno v idylickou krajinářskou scenérii.

Nikterak okázalý zámeček byl přesto místem politických událostí, z nichž k nejvýznamnějším patřilo setkání pruského krále Bedřicha Viléma s ruským carem Alexandrem l. za asistence kancléře Metternicha v roce 1813. Za parkem stál původní dům, v němž s rodinou bydlel Jan Pankl - otec Boženy Němcové. V letech 1832 - 1834 je doložen pobyt "babičky" Marie Magdaleny Novotné v Ratibořicích. Připomíná ji pomník; čtenáři klasického díla české literatury zde najdou také jez známý jako Viktorčin splav a Staré bělidlo. Roku 1945 byl zámek s celým ratibořickým údolím vyhlášen národní kulturní památkou a zámek sloužil jako muzeum připomínající mládí a život Boženy Němcové.