BEZDRUŽICE

Barokně upravený zámek na pahorku při vsi Bezdružice, se znatelnými pozůstatky hradního opevnění.

O původním hradu v Bezdružicích jsou první zmínky z roku 1330. Stavební vývoj nelze věrohodně popsat, neboť písemné doklady neexistují a gotické i renesanční prvky byly téměř překryty pozdějšími úpravami.

Také první, renesanční přestavba na zámek není časově doložena. Dnešní podoby se zámku dostalo v letech 1772 - 1776. Vznikla věž se vstupní branou, a celý objekt včetně renesančních arkád byl barokně přestavěn. Půdorys je nepravidelný a pozůstává ze tří obytných budov spojených věžemi a zbytky starých hradeb a různých novějších staveb. V prostoru bývalé kaple byly pod falešným stropem nalezeny barokní fresky. K dalším úpravám zejména ve vnitřním uspořádání došlo v půli 19. století, kdy byla část zámku změněna na kanceláře a cely okresního soudu. Po roce 1953 byly prostory zámku zmodernizovány pro rekreační účely, v poslední době zámek čeká na nového majitele.