HRÁDEK U NECHANIC

Malebný, umělecky cenný romantický zámek ve stylu anglické novogotiky v krásném parku uprostřed listnatých lesů na vyvýšenině Lubenského vrchu.

Zakladatelem tohoto novogotického zámku byl František Arnošt hrabě Harrach, majitel sadovského panství, kam Hrádek u Nechanic náležel. Podle vzoru anglického zámku Grewe Hall londýnského architekta G. Lamba jej postavil vídeňský stavitel Karel Fischer. Venkovní vzhled odpovídá anglickému stylu, zatímco autorství vnitřní dekorace, nábytku a architektonických detailů patří provádějícímu staviteli. Jak je udáno na pamětní desce, základní kámen byl položen 13. června 1841 a stavba trvala do roku 1854. Vnitřní úpravy a zařízení se však protáhly až do konce 19. století. Řemeslné práce jsou spjaty s místními řemeslníky z blízkého okolí.

Dominantou celého zámeckého objektu je hranolová věž, na ni za polygonálními arkýři navazují v obou směrech jednopatrová křídla. Připojením zámecké kaple je porušena souměrnost půdorysu. Reprezentativní jižní průčelí se dvěmi věžemi s cimbuřím je obrácené do anglického parku. Terasa před tímto objektem je opatřena mříží ze 16. století a plastikami dvou lvů pocházejícími z Benátek. Součastně se zámkem vznikla i hospodářská stavení a také zámecké divadlo. Pozoruhodná je knihovna obsahující na 4 000 svazků a nevídanou sbírku bohemik a časopisů z let 1805 - 1850. Rozsáhlé vnitřní vybavení, vzácné obrazy a nábytek od umělců zvučných jmen svezl majitel ze zámků v Německu a Rakousku. Dnešní podoba zámku dokonale vypovídá o životě šlechty na sklonku její slávy v 19. století. Zámek přístupný veřejnosti je hojně vyhledáván návštěvníky a tvoří se zámeckou zahradou a rozlehlou oborou mimořádně harmonický celek, což v posledních letech oceňují i uživatelé zdejšího golfového hřiště.