KAČINA

Naše nejvýznamnější empírová stavební památka, přestože realizována jen z poloviny, tvoří mimořádně harmonický celek se starším anglickým parkem.

Roku 1802 zahájil nejvyšší purkrabí Českého království Jan Rudolf hrabě Chotek v parku založeném o třináct let dříve výstavbu monumentálního empirového letního sídla. (Realizovaná stavba je vlastně jen zrcadlovou polovinou původně zamýšleného velkoryse pojatého areálu.) Na projektu se podíleli drážďanský architekt Christian Franz Schuricht, Jiří Fischer a Jan Filip Joendl. Architektonické pojetí navazuje na anglické ohlasy příměstských vil Andrea Palladia.

Tympanon hlavních i vedlejších průčelí zdobí náročný sochařsky provedený reliéf (A. Schrott, Václav Prachner). Největší ze stopětadvaceti místností zámku je kruhový reprezentační sál v přízemí. Pozoruhodná je i knihovna se sloupovým ochozem a zámecké divadlo. Salóny a hostinské pokoje v zámeckých křídlech jsou přístupné z přízemní půlkruhové kolonády. Celý umělecky mimořádně hodnotný areál dodnes poskytuje jedinečné svědectví o atmosféře doby klasicistního návratu k antické harmonii.

Budovy zámku obklopuje rozsáhlý přírodně krajinářský park založený s předstihem už roku 1789, s mnoha cizokrajnými dřevinami. V zámku je instalována expozice zemědělského muzea.