KOKOŘÍN

Romantická novodobá rekonstrukce středověkého hradu v pískovcových skalách Kokořínského dolu.

Hrad nechal postavit Hynek Berka z Dubé někdy ve dvacátých letech 14. století. Zakrátko jej však vyměnil za jiné panství. Od té doby byli majiteli většinou příslušníci méně významných šlechtických rodů a o jeho osudech je proto jen málo zpráv. Roku 1426 byl Kokořín dobyt a pobořen husity. Panství ještě několikrát změnilo majitele a bylo předmětem soudních pří, hrad je však už roku 1544 uváděn jako pustý.

V 19. století upoutala zřícenina v divokém Kokořínském dolu zájem romanticky založených umělců, především básníka K. H. Máchy a malířů Antonína Mánesa a Josefa Navrátila. Roku 1894 koupil hrad velkoobchodník a novošlechtic Václav Špaček. Jeho syn Jan zahájil roku 1911 nákladnou rekonstrukci. Během osmi let byly však nejen rekonstruovány historické části hradu, ale navzdory radám odborníků (Z. Winter, Č. Zíbrt, A. Sedláček, Z. Wirth) i vystavěny novotvary vyhovující romantickému vkusu majitele. Z této doby je i výzdoba. Kokořín v dnešní podobě je tedy spíš obrazem romantických představ 19. století o středověku než autentickou památkou.