ROSICE

Renesanční zámek s cenným arkádovým nádvořím na místě hradu na okraji městského návrší.

Doba založení hradu stejně jako jeho zakladatel není známa. Stál však pravděpodobně už v polovině 13. stol. Ve století následujícím zde sídlili Hechtové z Rosic, přívrženci krále Zikmunda. Hrad pobořili husité, Václav Hecht z Rosic jej však nechal opravit. Vladykové z Kukvic provedli pozdně gotickou přestavbu o níž je však stejně málo dokladů jako o starší fázi. Zdivo některých budov bylo částečně pojato do novostavby, jak svědčí nepravidelnosti v půdorysu. Jan, a po něm Karel starší ze Žerotína hrad přestavěli na renesanční zámek. Arkády jsou zřejmě z důvodu respektování starších budov pouze na severní a polovině západní strany nádvoří, jsou však bohatě zdobeny námětově pestrými a umělecky hodnotnými reliéfy. Podpírají je štíhlé sloupky po podlažích postupně toskánského, ionského a korintského řádu. Jan Hausperský z Fanalu nechal zámek po roce 1760 barokně upravit. Změny se však dotkly jen vnějšího průčelí, interiérů a předzámčí, takže cenná renesanční architektura nebyla narušena. Posledním soukromým majitelem byl Mořic Deforest - Bischofsheins. V roce 1925 byl zámek zestátněn a v současné době probíhá jeho rekonstrukce pro muzejní účely.