STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ

Nevelký renesanční zámek, cenná ukázka venkovské renesance s bohatou sgrafitovou a freskovou výzdobou a miniaturním arkádovým nádvořím.

První zmínka o tvrzi pochází z poloviny 16. stol. Roku 1560 získal panství Jaroš Syrakovský z Pěrkova, který se svou manželkou Kateřinou Petřvaldskou přestavěl tvrz na čytřkřídlý renesanční zámek s malým arkádovým dvorem. Přízemí ochozů nesou pilíře, první patro jednoduché válcové a druhé patro toskánské sloupky. Bohatá sgrafitová a fresková výzdoba však byla dokončena až po dvaceti letech. Hanuši Syrakovskému byl zámek pro účast na stavovském povstání zabaven a získali jej Podstatští z Prusinovic. Za třicetileté války se zde prý usadili Švédové, kteří odtud drancovali okolí. Místní vesničané je však po odvelení části posádky pobili.

Zámek dvakrát vyhořel (v roce 1690 a 1704). Nesloužil už jako panské sídlo a nebyl proto uveden do původního stavu, sgrafita a fresky překryla nová hladká omítka. Na přelomu 19. a 20. stol. sloužilo přízemí a první patro jako byty. Z vlastnictví Podstatských z Prusinovic se dostal zámek r. 1904 do držení olomoucké kapituly. Roku 1945 byla dělostřelectvem zničena báň věže, která byla nahrazena jednoduchou stanovou střechou. V 50. a 60. letech 20. stol. byl zámek rekonstruován. Pod svrchní omítkou byly objeveny a následně restaurovány fresky a sgrafita. Dnes slouží zámek obci jako škola.