ZBRASLAV

Rozsáhlý komplex převážně barokních klášterních budov s prelaturou přestavěnou na zámek.

První zmínky o Zbraslavi jsou z roku 1115, kdy majetek patřil benediktinskému klášteru. O vzniku zbraslavského kláštera podrobně vypráví Kronika zbraslavská, vedená od počátku 14. století. Založil jej Václav ll. jako velký cisterciácký komplex s pohřebištěm českých králů. První opati patřili k předním politickým činitelům a královým přívržencům. V roce 1420 byl klášter zničen Pražany, později vojsky pasovského biskupa a za třicetileté války Švédy. V první třetině 18. století byl barokně obnoven architektem G. Santinim a po jeho smrti Františkem Maxmiliánem Kaňkou. Budovy byly bohatě vyzdobeny nástropními freskami Václava Vavřince Reinera. V polovině 18. století byla výzdoba doplněna ještě freskami F. X. Palka.

Po zrušení kláštera dvorským dekretem z roku 1785 připadl majetek náboženskému fondu. Prelatura sloužila jako fara a vrchnostenský úřad, ostatní budovy byly prodány společnosti velkoobchodníků na rafinerii cukru. Veškeré umělecky zdobené prostory byly přizpůsobeny provozu, vysoká královská síň s bohatou štukovou výzdobou byla bezohledně rozdělena na tři patra. V roce 1825 koupila budovy rodina bavorských knížat z Oettingen-Walleersteinu. Prelaturu upravili jako zámek a vyklidili účelově využívané budovy. Další majitel, Cyril Bartoň z Donína, v letech1912 - 1926 zámek i klášter restauroval za pomoci pražských umělců a restaurátorů. Obnovený objekt zapůjčil pro státní sbírku obrazů a plastik, dnes Národní galerii.