ŽINKOVY

Rozsáhlý romantický pseudoslohový zámek, jehož nynější podoba vznikla zásadní přestavbou zbytků vodní tvrze a staršího zámku.

U obce Žinkovy stál původně vodní hrad Potštejn, který nechal v polovině 13. století postavit Půta z Křimic. Páni z Klenové postavili na jeho zbytcích v druhé pol. 17. stol. raně barokní trojkřídlý zámek. Vzhled žádného z těchto sídel není znám. Majitelé se měnili, jeden z nich, hrabě Jan z Harrachu, zámek v druhé polovině 19. století znovu přestavěl a rozšířil. Pro dnešní vzhled zámku však má rozhodující význam až další vlastník, architekt rytíř Karel Wesselý, který koupil Žinkovy roku 1897 a nechal zámek podle projektu vídeňských kolegů Hellmera a Fellnera přestavět v romantizujícím pseudoslohovém stylu. Tehdy byl zbytky valů zavezen příkop a zřízen park. Roku 1916 koupil Žinkovy průmyslník Karel Škoda. Nechal dále romanticky upravit fasády a jeho rodina vlastnila zámek až do roku 1945.