ŽUMBERK

Pozdně gotická tvrz na mírném návrší v ojediněle dochovaném areálu hrazené vesnice.

Tvrz a ves Žumberk z konce 15. století byla v držení mnoha jihočeských rodů zvučných jmen. Původně patřila zřejmě Rožmberkům. Z počátku 17. století pochází renesanční přestavba a také zajímavé opevnění zahrnující do svého obvodu celou ves i s kostelem a hřbitovem. Tvrz je prostá čtyřkřídlá jednopatrová budova s pavlačemi. Na fasádách se zachovaly zbytky renesančních sgrafit. Uprostřed nádvoří se nachází jednoduchá kašna. Průjezd a přízemí jsou klenuté, prostory v poschodí mají trámové stropy, částečně restaurovány jsou freskové ornamenty s českými nápisy. Žumberská tvrz se ve své renesanční podobě zachovala dodnes i s větší částí hradeb a baštami. Ojedinělý areál hrazené vesnice doplňuje přehledná expozice malovaného nábytku v tvrzi.