BLATNÁ

Vodní hrad přestavěný a rozšířený na zámek se středověkým jádrem, cenným goticko-renesančním křídlem, barokními a novogotickými úpravami.

Na místě původního opevněného dvorce rodu Bavorů ze Strakonic z první poloviny 13. století a pozdějšího románského hradu vybudoval před rokem 1400 Zdeněk z Rožmitálu gotický kamenný hrad. V přestavbách pokračovali i Jan a po něm Lev z Rožmitálu. Sídlil zde i Jaroslav Lev z Rožmitálu, který vedl známé poselstvo krále Jiříka k evropským panovníkům.

Nejvyšší purkrabí Českého království Zdeněk Lev z Rožmitálu nechal ve dvacátých letech 16. století postavit nejcennější část zámku a jednu z nejvýznamnějších zámeckých staveb své doby, palác v goticko-renesančním stylu podle návrhu Benedikta Rieda (Rejta), stavitele Vladislavského sálu Pražského hradu.

Přeměnu dovršily dostavby pozdějšího majitele Václava z Rozdražova. Dnešní vzhled získala Blatná barokními úpravami za Serenyů a rekonstrukcí s novogotickými úpravami za posledních majitelů Hildprandtů v polovině 19. století. Blatná je jedním z našich nejstarších a také nejhodnotnějších hradů.