BŘEZNICE

Renesanční zámek, původně gotický hrad ze 13. století, s kaplí a částečně zachovalým pozdně gotickým opevněním.

Na místě zámku stával hrad postavený v letech 1224-1240 Budislavem z rodu Buziců. Zákrokem krále Václava lV. byla Březnice roku 1410 vykoupena ze zástavy od Půty ze Skály a v roce 1415 prodána nejvyššímu mincmistru Petru Zmrzlíkovi ze Svojšína. Jeho vnuci dali hrad koncem 15. století přestavět a zdokonalili vnější opevnění.

Další přestavbu zahájil po roce 1548 říšský místokancléř Jiří z Lokšan. Přeměnu gotického hradu na renesanční zámek dokončila po jeho smrti roku 1567 jeho manželka Kateřina Adlerová, což dokládá alianční znak na zámeckém nádvoří. Kateřina zde založila roku 1558 velkou, tzv. Lokšanskou knihovnu zachovanou dodnes v malovaném pokoji zámecké věže. V této době se na zámku setkávala sestřenice majitelky Filipína Welserová s Ferdinandem, synem císaře Ferdinanda l. a slavili zde roku 1557 tajný sňatek.

V roce 1632 se uskutečnila přestavba zámecké kaple. K dalším stavebním úpravám došlo v letech 1728 - 1872 za držení panství Kolovraty, zejména však za jejich nástupců, uherských Pálffyů. V 80. letech 19. století byla brána nahrazena kovovou mříží a obnovena sgrafita na fasádách.

Na severovýchodě zámku je zachovalý hradební pás se čtyřmi baštami, před nimiž byl vodní příkop. Z původního hradu se zachovala v přízemí vlevo od věže klenutá gotická síň. Před zámeckým průčelím zdobeným sgrafity je park upravený za Pálffyů.