Horažďovice

Město v údolí Otavy v Horažďovické pahorkatině. Bylo založeno před r. 1259 při obchodní stezce pod hradem Práchní (dnes zřícenina). Ve středověku proslulo rýžováním zlata a chovem perlorodek. Z městského opevnění z 13. až 15. stol. se zachovala raně gotická Červená brána, spodní část Prachatické brány a část hradeb s čtverhrannými baštami. Na ostrohu nad řekou renesanční, barokně upravený zámek, původně gotická tvrz. Dnešní podoba pochazí z I. 1681-90. V zámku vlastivědné muzeum, kolem volně řešený zámecký park s barokním glorietem. Na náměstí gotický farní kostel sv. Petra a Pavla z 13. stol., v l. 1700-20 barokně přestavěný. Za pozornost stojí masné krámy ze 17. stol., barokní mariánský sloup z r. 1723 od J. Hofmana a barokní budova děkanství z pol. 18. stol. Ze sakrálních staveb renesanční hřbitovní kostel sv. Jana Křtitele s pozdně gotickými prvky z konce 16. stol., klášter minoritů s kostelem sv. Ducha, znovu postavený Půtou Švihovským z Rýzmburka, a na Práchni hřbitovní kostelík sv. Klimenta z 13. stol., regotizovaný roku 1859. Rodiště houslového pedagoga 0. Ševčíka (1852-1934).


zámek


klášterní kostel


socha sv. Floriána  Červená brána


hřbitovní kostel 


  kostel


morový sloup