Klatovy

Průmyslové město v Klatovské kotlině. Původně královské město založené kolem r. 1260 Přemyslem Otakarem II. Částečně zachované gotické opevnění ze 14. a 15. stol. a řada středověkých gotických domů upravených po požárech renesančně, barokně a empírově. Na náměstí renesanční radnice z l.1557-59 (přestavěna r. 1924 J. Fantou) se známou Černou věží 76 m vysokou, kterou v l. 1547-57 postavil mistr Antonín. Raně barokní kostel Neposkvrněného početé P. Marie postavili v l.1655-79 D. Orsi a C. Lurago, pod kostelem katakomby. Raně gotický kostel Narození P. Marie z 13. stol. regotizoval v letech 1898 -1908 J.Fanta. Při kostele barokně upravená zvonice, tzv.Bílá věž. Na náměstí barokní lékárna u bílého jednorožce (čp. 149) z r. 1733 od J. Geschwendta s původním jezuitským vybavením -památka UNESCO. Na zdejších školách studovali mj. slavista J. Dobrovský, basník J. Vrchlický, právník A. Randa a lékař J. Thomayer. Rodiště buditele K.S. Amerlinga (1807-84), obrozeneckého vydavatele V. M. Krameria (1753- 1808), historika J. Vančury (1855- 1936), archeologa L. Niederleho (1865-1944), literáta J. Johna (1882- 1952).


   studentský kostel


   náměstí Bílá věž


 děkanský kostel panny Marie  


     radnice