LNÁŘE

Dva sousedící zámky ve stejnojmenné obci na levém břehu řeky Lomnice, starší renesanční se zbytky gotických prvků, nový barokní, o století mladší.

Starší lnářský zámek stojí na místě gotické tvrze, o které je zmínka již v roce 1465, ale o jejím vzhledu není nic známo. Přestavba na zámek se datuje do roku 1577, za držení lnářského panství Volfem Novohradským z Kolovrat. Svědčí o tom letopočet a pískovcové znaky nad gotickým portálem. Zámek je patrové stavení lichoběžníkového půdorysu s arkádami a se zděným mostem přes příkop. Průčelí s věžovitou bránou má renesanční štít členěný římsami a pilastříky z roku 1593.

Okolo roku 1670 si začal jeden z majitelů, Aleš Ferdinand Vratislav z Mitrovic, stavět vedle stávajícího zámku nové barokní sídlo. Dokončeno bylo v letech 1683 - 1686 za Černínů z Chudenic podle plánů stavitele G. B. Maderny. V roce 1727 byl zámek důkladně opraven. Dřevěný most byl nahrazen kamenným, byla zvýšena věžička s bicími hodinami a rozšířena kašna na nádvoří s Neptunovou sochou. Z této doby pochází i barokní úprava zámeckého parku. Zámek je čtyřkřídlý se středovým nádvořím a monumentálním, raně barokním průčelím, přístupový most je zdobený sochami. Dvoupatrový sál ve vstupním křídle a kaple jsou vyzdobeny bohatou štukovou dekorací z konce 17. století.