LUŽANY

Romantický novorenesanční zámek vzniklý přestavbou staršího objektu.

Starší renesanční zámek nechali na místě gotické tvrze vystavět Příchovští z Příchovic. Dnešní podoba však vznikla až zásadní přestavbou na počátku 19. století. Hrabě Bedřich Karel Schönborn nechal snést renesanční štíty, přistavět nové obytné křídlo a postavit věž. Rozhodujícím datem pro stavební vývoj zámku však byl rok 1867, kdy statek koupil známý stavitel a architekt Josef Hlávka. V osmdesátých letech totiž nový vlastník zámek znovu zásadně přestavěl podle vlastního projektu. Přestože cílem bylo vrátit zámku renesanční ráz a v detailech je skutečně uplatněno renesanční tvarosloví, romantizující dobové tendence vyústily ve zcela novodobý pseudorenesanční výsledek. Tuto podobu si zámek zachoval dodnes.

Josef Hlávka byl uznávanou osobností své doby. Jeho pohostinství na zámku v Lužanech využívali vynikající umělci (A. Dvořák, O. Nedbal, J. Suk, J. V. Myslbek, J. Vrchlický). Dnes je zámek dle odkazu někdejšího vlastníka majetkem známé Hlávkovy nadace a probíhá jeho oprava.