Planá

Starobylé město v Tachovské brázdě Podčeskoleské vrchoviny. Na místě původního hradu budován od 17. do 19. stol. zámek s rozlehlým parkem. Na náměstí soubor středověkých domů barokně a klasicisticky upravených. Radnice z I. 1680-85, barokní sloup z r. 1712, barokní farní kostel Nanebevzetí P. Marie, barokní fara z 1.1706-07.