Příbram

Historické středisko rudné oblasti v příbramské pahorkatině. Původně vladycké sídlo, od r. 1216 majetek pražského biskupa, který tu po r. 1227 založil město, jež se brzy stalo střediskem stříbrných dolů. Koncem 19. stol. patřily příbramské doly k nejhlubším na světě, po 2.světové válce intenzivní těžba uranové rudy. Ve městě se zachoval gotický farní kostel sv. Jakuba, barokně přestavěný roku 1795. Arcibiskupský zámek, původně gotická tvrz z pol. 14. stol., byl r.1670 rozšířen a r. 1847 přestavěn pro hornickou školu, tzv. Ernestinum (čp. 106/1). V městské části Březové Hory kostel sv. Prokopa z I.1724-33, přestavený r. 1879. Nad městem Svatá Hora, proslulé poutní místo vybudované zároveň jako jezuitská rezidence v I. 1658 -1709 C. Luragem, jeden z nejcennějších uměleckých objektů českého raného baroka. S Příbramí spojena Svatými schody, krytou stupňovitou chodbou upravenou v I. 1727-28 K. I. Dientzenhoferem. Rodiště básníka a překladatele H. Jelínka (1878-1944) a spisovatele Jana Drdy (1915-70).

Svatá hora (nahoře a vpravo dole)   pohled na město ze Svaté hory


     

kostely sv. Jakuba (vlevo) a sv. Vojtěcha