ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM

Původně gotický hrad přestavěný na renesanční zámek na okraji historické části městečka.

Hrad zde postavil v polovině 13. století Oldřich z Březnice a on i jeho potomci pak užívali přídomek z Rožmitálu. Panství bylo téměř na dvě století rozděleno. Obě části se opět spojily až za Zdeňka Lva z Rožmitálu, který ve dvacátých letech 16. století provedl první renesanční přestavbu. Přeměnu hradu v zámek dovršil Florián Gryspek z Grysbachu, který panství koupil od zadluženého Adama z Rožmitálu. Gryspekové však jako aktivní účastníci stavovského povstání o panství přišli pobělohorskou konfiskací a zámek získal pražský arcibiskup Arnošt Vojtěch, hrabě Harrach. On i jeho následovníci museli třikrát odstraňovat škody po požáru. Poslední úprava z roku 1813 dala zámku dnešní podobu.

Nejstarší částí dominující celému areálu je mohutná hranolová vstupní věž s arkýři na krakorcích. Na gotickém tělese věže je užší nadstavba ze 16. století. Sousední renesanční palác a podkovovitý pás hospodářských budov uzavírají s věží kruhové nádvoří. Hrad přiléhající k městu chránily původně dva rybníky. V současné době prochází zámek postupnou rekonstrukcí.