Strakonice

Průmyslové město na soutoku Otavy a Volyňky založené rodem Bavorů ve 14. stol. Raně středověký hrad z 1. pol. 13. stol. spolu s komendou řádu johanitů, kteří roku 1402 získali celý areál. Na hradě kostel sv. Prokopa barokně upravený v I. 1714-21 a barokní rezidence velkopřevorů z r. 1717. Ve městě renesančni kostel sv. Markéty (1580-83), za ním špitál ze 17.stol., masné krámy ze 17. stol. a radnice přestavěna r. 1899, ozdobena sgrafity podle návrhů M. Alše. Na hradě Muzeum středního Pootaví. Rodiště F. L. Čelakovského (1799-1852) a loutkaře F. Skupy (1892 -1957).

soutok Otavy a Volyňky


kostel sv. Markéty   pohled na město


 Strakonický hrad  


    Strakonický hrad