Sušice

Průmyslové město v údolí Otavy ve Svatobořské vrchovině, původně založené při rýžovišti zlata. Ve městě zbytky gotických hradeb z r. 1322, na náměstí renesanční radnice přestavěná roku 1707, renesančně upravené mešťanské domy a budova děkanství z poloviny 15. stol. (dnes Muzeum Šumavy). Gotický kostel sv. Václava částečně barokně přestavěn po roce 1707, v l.1884-85 byla pak stavba puristicky regotizována. Raně barokní klášterní kostel sv. Felixe byl postaven v letech 1654-55. Nad městem na kopci Stráž raně barokní kaple Anděla strážce z let 1682-83, přestavěna novorománsky r. 1882. Ambit pochazí z roku 1735.