Boubín

Nejvyšší vrchol (1362 m) zalesněné Boubínské hornatiny mezi Vimperkem a Volary. Na úbočí se rozkládá Boubínský prales, od roku 1858 státní přírodní rezervace, ukázka původního hercynského vegetačního krytu (smrk, jedle, buk). Výchozím bodem okružní nauční stezky dlouhí 4 km je Boubínské iezírko.
   romantický soumrak