Kašperské Hory

Město a rekreační centrum ve Svatoborské vrchovině vzniklo ve 13. stol. při nalezištích zlata známých již v předhistorické době. K ochraně zlatých dolů, obchodní cesty a zemské hranice dal Karel IV. postavit ve 2. pol. 14. stol. nad městem gotický hrad Kašperk. Na náměstí původně Panský dům přestavěný kolem r. 1579 na radnici zbarokizovanou v 1. pol. 18. stol. Děkanský kostel sv. Markéty z 14. stol. po požárech pseudogoticky přestavěn. Nástěnné malby z r. 1898 od F. Heiserera. V interiéru gotického hřbitovního kostela sv. Mikuláše z doby kolem r. 1330 gotické fresky, které patří k nejzachovalejším v Čechách, a dřevěný malovaný strop od malíře a purkmistra Kašperských Hor V. A. Groffa z r. 1700. Na náměstí městské muzeum.


kostel panny Marie Sněžnéradnice


hrad Kašperk  


   socha sv. Jana Nepomuckého