zámek


pohled na Komařice


KOMAŘICE

Na místě dnešního zámku stála původně tvrz. V roce 1566 byla tvrz přestavěna na zámek. Z nápisu nad branou zámku usuzujeme, že zámek vystavěli Kristýna Dráchovská a Jiří Kořenský z Teršova. Z archivu v Třeboni se dovídáme, že zámek přestavěla Eliška Kořenská. V té době měli Kořenští v erbu kohouta a ušatou pani. Kohout byl symbol síly a o ušaté paní vypráví pověst. Podle ní dříve určitý den v roce měli páni pohostit své poddané. Tato paní odmítla zvyk přijmout, a proto jí narostly velké uši. Kořenští podporaovali opravu Střížovského kostela, ve kterém byl křtěn Jan Žižka a také ve Střížově můžeme nalézt Žižkův kámen. V roce1623 Ctibor Kořenský prodal Komářický zámek a panství Vyšebrodskému klášteru řádu Cisterciáků. Dva požáry, po kterých byl Ctibor ztěží schopen dát budovy pod střechu, ho k tomuto kroku doslova donutily. Kořenským zůstal Ostrolovský Újezd, Zborov a statek Sedlo a Stradrov.

Po 30.leté  válce Komářice velice zpustly. Celé Komářické panství bylo v tak špatném stavu, že ze čtyřiceti šesti hospodářských stavení jenom dvě byly schopny platit kontribuci (placení daně v naturáliích). K zlepšení došlo až později. Komařice se začaly nově osidlovat. Nové osidlování však znamenalo "germanizaci". Nové obyvatelstvo sem přicházelo od Vyššího Brodu, kde měli němci výrazné zastoupení. Komařičané byli tvrdí a to jim v boji proti poněmčování velmi pomohlo, "žádná germanizace nezahubila český ráz na Komařicku a Doudlebská houževnatost všechny kolonisty přišlé od Vyššího Brodu počeštila nebo vypudila" František Pavel. Po příchodu nového osidlování začaly Konařice poměrně rychle vzkvétat. Všechny daně přicházely ne rozvoj Komařic. Hospodářství bylo přetvořeno. Vznikaly velkostatky, mlýny, hamry, chovaly se zde ovce. Stádo obsahovalo 200-300 kusů ovcí. Byla vystavěna Flusárna, ve které se vařila potaš (uhličitan draselný, původně získána z dřevěného popela, užívána k výrobě skla a mýdla). V té době v Komářicích provozoval svou činnost i pivovar. O Komařickém pivě se tradovalo, že se ho člověk může najíst i napít, tak prý bylo husté. Pivovar zanikl v roce 1904. (převzato)