LANDŠTEJN

Zřícenina rozsáhlého hradního areálu, stojící na temeni zalesněného hřebenu, původně románská stavba rozšířená o renesanční přístavby.

Královský hrad Landštejn byl vystavěn jako pomezní pevnost na vitorazském území střídavě patřícím k Rakousům a Čechám, a to přímo proti rakouskému hradu v Marklu. Teprve roku 1252 král Přemysl Otakar ll. připojil panství s hradem natrvalo k Čechám.

Počátky jednoho z nemnoha románských hradů u nás nejsou zcela známy a také o způsobu získání panství Vítkovci prameny mlčí. První dochovaná zmínka z roku 1259 uvádí, že pánem Landštejna byl Oldřich z větve Vítkovců, kteří užívali přídomek "z Landštejna". Ti vlastnili rozsáhlé panství asi po sto let. Po Vítkovcích získal Landštejn od Krále Václava lV. Konrád z Krajku (původem ze Štýrska) výměnou za svůj hrad a statek v Lomnici nad Lužnicí. Tím se dostal na hrad téměř na dvě století cizí rod, který zde provedl významné přestavby. Ani ve druhé generaci se Krajířové s českým prostředím nesžili, třebaže jejich manželky byly dcery významných rodů z blízkého okolí. Jeden z Krajířů, Lipold, jako úhlavní nepřítel Tábora toto město neúspěšně roku 1420 obléhal a Jan Žižka na oplátku hrad Landštejn vypálil. V dalších pokoleních Krajířové uskutečnili značné přestavby starého hradu. Bylo zvětšeno nádvoří, vybudován nový palác v pozdně gotickém slohu, hradba s cimbuřím a věžemi. Před polovinou 16. století přibyla ještě od severu k jihu na místě předsunutého valu hradba se střílnami a dvěma vloženými půlválcovými baštami.

Pro zadlužení a finanční neshody byl hrad roku 1579 prodán Rakušanu Štěpánovi z Eincingu. Od něj se Landštejn vrátil do českého držení, hrad koupil v roce 1599 jihlavský měšťan David Neumaier z Vinterberka. Landštejn stihla dvakrát pohroma, která přispěla k jeho neodvratné zkáze. Podle svědectví Bohuslava Balbína zasáhl na počátku 60. let 17. století blesk věž kaple. Podruhé blesk udeřil v roce 1771, hrad zcela vyhořel a postupně se změnil ve zříceninu. Dochoval se pouze gotický krb, který vrchnost odvezla do sternbašského sídla v Třešti.