NOVÉ HRADY - ZÁMEK

Trojkřídlý empírový zámek v parku na okraji městečka.

Trojici historických sídel v Nových Hradech uzavírá honosný empírový zámek. Byl postaven na počátku 19. století podle plánů F. Werschafelda, inspirovaného francouzskými vzory. Stavbu započal Jan Nepomuk Buquoy, ale dokončila ji jeho manželka Terezie již jako vdova. Je to dvoupatrová, k jihu obrácená trojkřídlá budova s jednopatrovými přístavbami. Alianční znaky majitelů nese římsa nad jižním průčelím, před nímž je umístěna terasa se širokým schodištěm do okrasné zahrady. Významným doplňkem objektu bylo malé divadlo pro 320 diváků.

Obvyklou součástí šlechtických sídel byly zahrady a parky. Ty mají i na Nových Hradech starou tradici. Zdejší panská zahrada byla založena roku 1573 Vilémem z Rožmberka, na místě dnešního zámku. V souvislosti se stavbou byla upravena. Potomkům původních majitelů patřil zámek až do roku 1945, dnes je ve správě školství.