Prachatice

Průmyslové město v Prachatické hornatině Šumavského podhůří, městská památková rezervace. Původně osada na Zlaté stezce s právem obchodu s pasovskou solí, od r. 1436 královské město. V historickém jádru se zčásti zachovaly hradby ze 14. a 16. stol. s baštou Helvít a mohutnou goticko-renesanční Dolní (Píseckou) bránou. Ve městě gotický kostel sv. Jakuba, dokončený v letech 1505-13 s cenným vybavením. Stará radnice (čp.1) z let 1570-1571 s figurálními sgrafity, pseudorenesanční nová radnice z let 1902 až 1903 se sgrafity od J. Viertelbergera. K významnym historickým památkám patří gotické a renesanční domy se sgrafitovou výzdobou, zejména Sytrův dům (čp.13) z roku 1604, dnes sílo muzea, bývalá solnice (čp. 45) z roku 1573, stará literátská škola (čp. 29) z I. 1540-47 a Husův dům (čp.71) z r. 1555.


 


   Velké náměstí


Dolní brána  


   bašta Helvít


staré opevnění  


   kostel sv. Jakuba