Třeboň

Starobylé město na Zlaté stoce, lázně a letovisko, městská památková rezervace pod ochranou UNESCO. Původně trhová osada z 12. stol. na obchodní stezce z Uher a Dolních Rakous do Bavor. Zdejší rybníkářství tradované již od 13. stol. dosahuje vrcholu v 16. stol., kdy Štěpánek Netolický a Jakub Krčín z Jelčan budují velké rybníky a Zlatou stoku. Z městského opevnění z r. 1525 se zachovala Hradecká, Svinenská a Novohradská brána, 7 bašt a hradby. Původní gotický hrad byl v 16. stol. přestavěn na renesanční zámek s bohatým archivem a historickými sbírkami. Na náměstí radnice z r. 1566 s arkádovým ochozem na věži, řada renesančních a barokních domů, renesanční kašna z r. 1569 a mariánský sloup z r. 1781. Vzácnou památkou gotické architektury je kostel sv. Jiljí z I. 1367-80 a přilehlý klášter augustiniánů s gotickým ambitem a freskami. V parku u rybníka Svět novogotická Schwarzenberská hrobka z let 1874-77. Rodiště historika J. Šusty (1835-1914).náměstí


Třeboňský zámek


Schwarzenberská hrobka