Vimperk

Město a letovisko na úpatí Boubína, původně kolonizační osada povýšena r. 1479 na město. Dominuje mu renesanční zámek z let 1550-60, později rozšířený a barokně upravený. Dnes sídlo městského muzea a Šumavské galerie. Kostel Navštívení P. Marie přestavěn zač. 16. stol. pozdně goticky. Na náměstí několik pozdně gotických domů a gotická Černá věž.


 


  

zámek