Vyšší Brod

Původně strážní osada při brodu přes Vltavu na důležité obchodní cestě z jižních Čech do Rakous. Před r. 1259 tu založil Vok z Rožmberka cisterciácký klášter s kostelem Nanebevzetí P. Marie. Ke gotickému jádru byly přistavěny v 17. a 18. stol. další budovy, v 15. století byl klášter opevněn. OItářní obrazy od Mistra vyšebrodského jsou vystaveny v Národní galerii v Praze. V klášteře obrazárna a rozsáhlá knihovna s historickými tisky velké hodnoty. Ve městě regotizovaná radnice z r.1525, špitál z 15. stol., několik pozdně gotických domů a barokních plastik. Nedaleko přírodní rezervace Čertova stěna a Čertovy proudy.


 


  

klášter